FAQ
FAQ
FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over Weespersluis. Staat jouw vraag er niet tussen, stel hem dan via info@weespersluis.nl.

Vragen over de locatie en het gebied

Waar vind ik informatie over de plannen voor de openbare ruimte?

Op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl staat uitgebreide informatie over bestemmingsplannen.

Hoeveel nieuwe woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

Circa 2.750

Komen er ook huurwoningen in het woningaanbod?

Er wordt 10% aan bereikbare woningen gerealiseerd waarvan een gedeelte bestemd is voor sociale huur.

Kan ik mijn auto voor de deur en/of dichtbij mijn huis parkeren?

Ja, voor de deur en/of in parkeerhoven en/of op eigen terrein. Ook bezoekers kunnen hier parkeren.

Komen er speelplekken in de wijk? Zo ja, waar en wanneer zijn deze gereed?

Er komen speelplekken. De locatie(s) van de speelplekken zullen per deelplan bepaald worden en zijn tegelijkertijd klaar met de oplevering van de woningen in het betreffende deelplan.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Ja, het gaat om ontsluitingswegen, hoofdinfra- en wijkinfrastructuur. Ook zal de wijk op den duur aangesloten worden op de A1 middels een nieuwe afslag.

Vragen over de omgeving en voorzieningen

Waar kan ik meer informatie vinden over Weesp?

Welke scholen zijn er gevestigd in Weesp?

Welke voorzieningen zijn er in de wijk zelf?

Er komt een basisschool, buitenschoolse opvang en een sporthal in het centrum van de wijk. Daarnaast zal er ruimte zijn voor een buurtsupermarkt, kleinschalige detailhandel en horeca.

Hoe zijn de voorzieningen voor kinderopvang in Weesp?

Welke sportmogelijkheden zijn er in Weesp en directe omgeving?

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Ja, de aansluiting op het openbaar vervoer is uitstekend: het NS-station van Weesp is vlakbij, met trein- en busverbindingen.

Vragen over het bouwproject en de woning

Hoeveel en wat voor soort woningen komen er in Weespersluis?

Het project bestaat uit circa 2.750 woningen, voornamelijk grondgebonden woningen. Binnen Weespersluis komen 3 buurten; Lanenrijk, Waterrijk en Vechtrijk.

Wat is er bijzonder aan de woningen die gerealiseerd gaan worden?

De woningen passen voor het overgrote deel qua architectuur helemaal in de woonsfeer die je bij de historische buitenplaatsen langs de rivier de Vecht vindt. Natuurlijk gaan niet alle woningen er hetzelfde uitzien. Fin de siècle architectuur wordt afgewisseld met klassieke én moderne architectuur. Elke buurt heeft een eigen karakter.

Worden de woning in erfpacht of eigen grond uitgegeven?

De woningen staan op eigen grond. Erfpacht is hier niet van toepassing

Welk energielabel hebben de te realiseren woningen?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Er zijn, binnen de regelgeving, mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens. Dit geldt overigens meer voor de indeling en het afwerkingsniveau dan voor de buitenkant van de woning. De kopers adviseur van de aannemer adviseert je in dit traject.

Hebben de woningen een tuin?

De grondgebonden woningen hebben een eigen tuin. Wat is de ligging en wat zijn de afmetingen? Dit verschilt per woning.In Weespersluis komen ook appartementen. Deze hebben geen tuin.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Eind 2017 is de bouw gestart. De eerste kopers wonen inmiddels in Lanenrijk.

Wordt de woning opgeleverd met een badkamer? En met sanitair?

Dit verschilt per ontwikkelaar. Weespersluis wordt gebouwd door 3 ontwikkelaars: AM en BPD/ Van Erk en Blauwhoed/ Van Wijnen. Meer informatie vind je op de verschillende projectwebsites.
AM: www.nieuwbouwweespersluis.nl
BPD/ Van Erk: www.nieuwbouw-weespersluis.nl
Blauwhoed/ Van Wijnen: www.woneninweespersluis.nl

Hoe lang duurt de bouw van de woningen?

De bouw duurt ongeveer een jaar.

Wat is de volgorde van bouwen?

Er wordt gestart met fase 1A, daarna fase 1B1. Hierna volgt fase 1B2.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?

Dat is afhankelijk van in welke fase er gebouwd wordt. Deze informatie komt beschikbaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de gemeente. Wel zal het altijd zo zijn dat er zo min mogelijk autokilometers over de weg worden gemaakt en dat er rekening gehouden wordt met flora en fauna én uiteraard met het veroorzaken van zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Is er overlast te verwachten van de bouw?

Waarschijnlijk wel. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te reduceren, maar dat neemt niet weg dat er toch enige hinder zal ontstaan. Als je hinder ondervindt tijdens de bouw, kun je contact opnemen met de aannemer die aan het bouwen is.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en/of Waarborgregeling/Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat je woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor uitgebreide informatie op: www.swk.nl of www.woningborg.nl.

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoe lang?

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg/SWK.

Wat voor type woningen komen er in Lanenrijk? Het woonprogramma:

Het woningaanbod in dit deelplan bestaat uit eengezinswoningen, twee-onder-één kapwoningen en enkele vrije kavels. Dit gebied heeft een tuinstad karakter in een ‘fin de siècle’stijl, met woningen aan een laan of in een hof in een parkachtige  omgeving. De woningen worden in kleine rijen gebouwd, maximaal 7 woningen aaneengesloten. Het merendeel van de woningen heeft een groene overgangszone tussen huis en straat, bijvoorbeeld door een veranda of een diepe voortuin, begrensd door een haag of een fraai gedecoreerd hekwerk. De woonoppervlaktes van de woningen variëren van circa 90 m² tot en met circa 200 m².

Komen er ook kavels in Lanenrijk?

In Lanenrijk komen slechts enkele kavels. In de andere deelgebieden komen ook vrije kavels. Meer details over perceelgrootten, bouwvlakken en dergelijke zijn nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is wordt dit op deze website vermeld.

Komen er ook woningen voor singles en / of ouderen in Lanenrijk?

Niet specifiek. Wel komen er grondgebonden woningen van circa 100 m² met een tuin, waarbij er een slaapkamer beneden, alsook een slaapkamer boven aanwezig is. Deze woningen kunnen eventueel ook een optie zijn voor ouderen.

Vragen over het kopen van een woning

Wie verkoopt de woningen in dit project?

De woningen worden verkocht door de aan het project verbonden makelaar.

Van wie koop ik de woning?

Los van de koopovereenkomst sluit je met de aannemer van het project een aannemingsovereenkomst. De aannemer bouwt je woning en is ook je contractpartij tijdens de bouw.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

Vrije vestiging in nieuwbouwprojecten is bij wet geregeld. Dit betekent dat iedereen gelijke kans heeft om een woning te kopen en er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

Dit hangt af van de belangstelling voor het project. Zijn er meer inschrijvingen dan woningen, dan houdt de ontwikkelaar zich het recht voor de woningen toe te wijzen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de eerste voorkeur van kandidaten.

Zijn er al brochures beschikbaar?

a. Als het project in voorbereiding is, dus voorafgaand aan de verkoop, is alle relevante en meest actuele informatie via de website beschikbaar. Omdat in sommige gevallen tot op het laatste moment aan de concepten voor de verkaveling of de woningen wordt gewerkt, zijn deze nog niet opgenomen in een brochure. Je kunt je dan vrijblijvend inschrijven als belangstellende.
b Zodra het project in verkoop is, vind je op de projectwebsite de uitgebreide, digitale verkoopbrochure. Je kunt deze downloaden, maar vaak ook aanvragen. Je krijgt de verkoopinformatie dan toegestuurd.

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf van het project?

Je kunt je op deze website inschrijven als belangstellende. Per digitale nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen en je ontvangt bericht zodra de verkoop van het project gestart.

Als ik een optie neem, zit ik dan direct aan de woning vast?

Nee, een optie op een woning is vrijblijvend. Tijdens deze periode, die doorgaans ongeveer twee weken duurt, is de woning exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al je vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning te kopen.

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is de periode dat de woning exclusief voor jou is gereserveerd. In deze periode kun je jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Ja, vanaf het moment dat je de door beide partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst hebt ontvangen, heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent koopsomindicatie?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een goede indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie. Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat de wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen bij de koopsom. Het betreft de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de overdracht. De kosten voor het afsluiten van de hypotheek (het advies, de notariskosten voor de hypotheekakte en de inschrijving daarvan in het kadaster) zijn niet inbegrepen.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning en eventueel de tuin.

Kan ik een bezichtiging inplannen?

De eerste woningen in Fase 1A zijn opgeleverd, dit deel van de wijk is vrij toegankelijk. Bezichtiging van de reeds opgeleverde woningen is helaas niet mogelijk. Tijdens de bouw worden voor kopers soms zogenaamde kijkmiddagen georganiseerd.