FAQ

Actueel aanbod

Benieuwd naar wat er op dit moment in verkoop is? Klik hier!

FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over Weespersluis. Staat jouw vraag er niet tussen, stel hem dan via info@weespersluis.nl. Op de informatiewebsite van Weespersluis vind je de laatste informatie over actuele onderwerpen in de omgeving van Weespersluis. 

Vragen over het kopen van een woning

Wie verkoopt de woningen in dit project?

De woningen worden verkocht door de ontwikkelcombinaties Blauwhoed/Van Wijnen, BPD/Van Erk en ontwkkelaar AM. Kijk op hun websites voor het actuele aanbod.

Van wie koop ik de woning?

Los van de koopovereenkomst sluit je met de aannemer van het project een aannemingsovereenkomst. De aannemer bouwt je woning en is ook je contractpartij tijdens de bouw.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

Vrije vestiging in nieuwbouwprojecten is bij wet geregeld. Dit betekent dat er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

Informatie over de toewijzing van de woningen vind je op de website van de ontwikkelcombinaties Blauwhoed/Van WijnenBPD/Van Erk en ontwkkelaar AM.

Zijn er al brochures beschikbaar?

Als het project in voorbereiding is, dus voorafgaand aan de verkoop, is alle relevante en meest actuele informatie via de website beschikbaar.

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf van het project?

Je kunt je op deze website inschrijven als belangstellende. Per digitale nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen en je ontvangt bericht zodra de verkoop van het project gestart.

Als ik een optie neem, zit ik dan direct aan de woning vast?

Nee, een optie op een woning is vrijblijvend. Tijdens deze periode, die doorgaans ongeveer twee weken duurt, is de woning exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al je vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning te kopen.

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is de periode dat de woning exclusief voor jou is gereserveerd. In deze periode kun je jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Ja, vanaf het moment dat je de door beide partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst hebt ontvangen, heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent koopsomindicatie?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een goede indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie. Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat de wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen bij de koopsom. Het betreft de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de overdracht. De kosten voor het afsluiten van de hypotheek (het advies, de notariskosten voor de hypotheekakte en de inschrijving daarvan in het kadaster) zijn niet inbegrepen.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning en eventueel de tuin.

Kan ik een bezichtiging inplannen?

Reeds opgeleverde woningen bezichtigen is helaas niet mogelijk. Tijdens de bouw worden voor kopers soms zogenaamde kijkmiddagen georganiseerd. Daarnaast organiseren we van tijd tot tijd een Open Huis.

Vragen over het huren van een woning

Komen er huurwoningen in Weespersluis?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de mogelijkheid om een woning te huren in Weespersluis. Op dit moment zijn er geen huurwoningen beschikbaar. Over enkele jaren komt daar verandering in. In totaal komen er 150 woningen in de sociale huursector. Voor de ontwikkeling en de bouw van deze woningen werken we samen met woningcorporatie De Alliantie. Circa 90 appartementen gaan deel uitmaken van het voorzieningencentrum in Vechtrijk. De andere 60 woningen krijgen verspreid in Weespersluis een plek.

De verwachting is dat de appartementen bij het voorzieningencentrum het eerste klaar zijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer en hoe je je kunt inschrijven voor deze woningen, naar verwachting zal dit op de reguliere manier via Woningnet verlopen. Vooralsnog zijn er geen middensegment of vrijesector huurwoningen in Weespersluis gepland.

Vragen over de omgeving en voorzieningen

Waar kan ik meer informatie vinden over Weesp?

Welke scholen zijn er gevestigd in Weesp?

Via onderstaande link vind je meer informatie over de scholen in Weesp.

Klik hier voor meer informatie over scholen in Weesp.

Welke voorzieningen zijn er in de wijk zelf?

In de wijk vind je de Brede School Weespersluis. In dit gebouw zitten twee basisscholen, een buitenschoolse opvang, een sporthal en een buurtkamer. Tegenover de Brede School is kinderdagverblijf Weesperpark gelegen. Ook komt er in de toekomst een buurtsupermarkt, kleinschalige detailhandel en horeca.

Hoe zijn de voorzieningen voor kinderopvang in Weesp?

Naast de al bestaande locaties voor kinderdagopvang en BSO in Weesp (klik hier voor meer informatie over kinderopvang in Weesp), is er een BSO in de Brede School Weespersluis bij gekomen en kinderopvangorganisatie Koningskinderen heeft bij Zorglandgoed Hoogerlust aan de Weesperbinnenweg een kinderdagverblijf met BSO geopend. Tevens ligt tegenover de Brede School kinderdagverblijf Weesperpark van Kind & Co. Dit kinderdagverblijf heeft ruimte voor bijna 100 plaatsen in 6 groepen voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. 

Welke sportmogelijkheden zijn er in Weesp en directe omgeving?

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Ja, de aansluiting op het openbaar vervoer is uitstekend: het NS-station van Weesp is vlakbij, met trein- en busverbindingen.

Wanneer is de sluis klaar?

De bouw van de schutsluis is helaas vertraagd als gevolg van de fusie van Weesp met Amsterdam. In de overeenkomst die de GEM met de overheden heeft gesloten is opgenomen dat het beheer door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) wordt uitgevoerd. De GEM heeft de schutsluis ontworpen in overleg met AGV en de gemeente Amsterdam en de omgevingsvergunning is anderhalf jaar geleden verleend.

De uitvoering kan nu niet starten omdat de gemeente en AGV er nog niet in geslaagd zijn om afspraken te maken over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer. Het vaarwegbeheer gaat over het onderhoud van de vaarwegen in Weespersluis en het nautisch beheer gaat onder andere over de bediening van de sluis. Dit overleg tussen AGV en de gemeente loopt al langere tijd en er wordt hard aan gewerkt om tot een oplossing te komen. AGV heeft aangegeven dat de dijkverleggingsprocedure, die nodig is om tussen de sluis en de Vecht te kunnen varen, pas op te kunnen starten als er afspraken zijn gemaakt over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.

De GEM betreurt deze vertraging en heeft aan zowel AGV als de gemeente Amsterdam laten weten dat het belangrijk is om de bewoners van Weespersluis op de hoogte te stellen. Na duidelijkheid over het beheer duurt het nog ruim twee jaar voordat de sluis in gebruik genomen kan worden. Zodra er meer bekend is over het beheer en de planning zullen we het direct melden.

Reactie gemeente en AGV:

Om beheer, ten behoeve van het varen, mogelijk te maken, is het nodig dat een vaarwegbeheerder wordt aangewezen. Gebieds-specifieke vaarregels kunnen alleen worden opgesteld door het nautisch bevoegd gezag (de Nautisch beheerder). In de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) die in 2012, tussen de publieke en private partijen, is gesloten voor de ontwikkeling van de wijk, is niet expliciet bepaald bij welke partijen het nautisch beheer belegd zou worden. Als gevolg van de provinciale omgevingsverordening ligt het bevoegd gezag nu nog bij AGV. Conform het vaarreglement van AGV geldt er thans een motorisch vaarverbod, zodat er feitelijk niet gevaren kan worden. Partijen willen het toch mogelijk maken dat gevaren kan worden in Weespersluis. AGV en gemeente proberen daarom afspraken te maken over het nautisch- en vaarwegbeheer.

Vragen over de locatie en het gebied

Waar vind ik informatie over de plannen voor de openbare ruimte?

Op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl staat uitgebreide informatie over bestemmingsplannen.

Hoeveel nieuwe woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

Circa 2.900

Komen er ook huurwoningen in het woningaanbod?

Er wordt 10% aan bereikbare woningen gerealiseerd waarvan een gedeelte bestemd is voor sociale huur.

Kan ik mijn auto voor de deur en/of dichtbij mijn huis parkeren?

Ja, voor de deur en/of in parkeerhoven en/of op eigen terrein. Ook bezoekers kunnen hier parkeren.

Komen er speelplekken in de wijk? Zo ja, waar en wanneer zijn deze gereed?

Er komen speelplekken. De locatie(s) van de speelplekken zullen per deelplan bepaald worden en zijn tegelijkertijd klaar met de oplevering van de woningen in het betreffende deelplan.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Ja, het gaat om ontsluitingswegen, hoofdinfra- en wijkinfrastructuur. Inmiddels is de wijk aangesloten op de A1 middels een nieuwe afslag, de Waterlinie.

Vragen over het bouwproject en de woning

Hoeveel en wat voor soort woningen komen er in Weespersluis?

Het project bestaat uit circa 3.500 woningen. Voornamelijk grondgebonden woningen, maar ook appartementen. De 3 buurten binnen Weespersluis zijn: Lanenrijk, Waterrijk en Vechtrijk.

Wat is er bijzonder aan de woningen die gerealiseerd gaan worden?

De woningen passen voor het overgrote deel qua architectuur helemaal in de woonsfeer die je bij de historische buitenplaatsen langs de rivier de Vecht vindt. Natuurlijk gaan niet alle woningen er hetzelfde uitzien. Fin de siècle architectuur wordt afgewisseld met klassieke én moderne architectuur. Elke buurt heeft een eigen karakter.

Worden de woning in erfpacht of eigen grond uitgegeven?

De woningen staan op eigen grond. Erfpacht is hier niet van toepassing

Welk energielabel hebben de te realiseren woningen?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Er zijn, binnen de regelgeving, mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens. Meer informatie vind je op de verschillende projectwebsites.
AM: www.nieuwbouwweespersluis.nl
BPD/ Van Erk: www.nieuwbouw-weespersluis.nl
Blauwhoed/ Van Wijnen: www.woneninweespersluis.nl

Weespersluis wordt gebouwd door 3 ontwikkelaars: AM en BPD/ Van Erk en Blauwhoed/ Van Wijnen.

Hebben de woningen een tuin?

De grondgebonden woningen hebben een eigen tuin. De ligging en de afmetingen verschillen per woning.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Eind 2017 is de bouw gestart. Een deel van Weespersluis is inmiddels bewoond.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?

Dat is afhankelijk van in welke fase er gebouwd wordt. Deze informatie komt beschikbaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de gemeente. Wel zal het altijd zo zijn dat er zo min mogelijk autokilometers over de weg worden gemaakt en dat er rekening gehouden wordt met flora en fauna én uiteraard met het veroorzaken van zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Is er overlast te verwachten van de bouw?

Waarschijnlijk wel. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te reduceren, maar dat neemt niet weg dat er toch enige hinder zal ontstaan. Als je hinder ondervindt tijdens de bouw, kun je contact opnemen met de aannemer die aan het bouwen is.

Komen er ook kavels in Lanenrijk?

In Lanenrijk komen slechts enkele kavels. In de andere deelgebieden komen ook vrije kavels. Meer details over perceelgrootten, bouwvlakken en dergelijke vind je op deze website zodra bekend.

Komen er ook woningen voor ouderen in Lanenrijk?

In een aantal fases komen ook gelijkvloerse woningen/appartementen met een (mogelijkheid tot) een slaapkamer beneden.

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Weespersluis en de start verkoop data van de verschillende deelgebieden? Meld je dan hieronder aan voor deze nieuwbrief.

Voorletters *
Wat zijn de voorletters van uw naam?
Tussenvoegsel
Achternaam *
Vul uw achternaam in
E-mail *
Op welk e-mailadres kunnen we u bereiken?
Plaats
Wat is de plaatsnaam van uw adres?
Versturen