Wie helpt mee Weespersluis-kikkers vangen?

Wie helpt mee Weespersluis-kikkers vangen?

In én rondom het nieuwe woonlandschap Weespersluis is veel ruimte voor water, groen en natuur. In het natuurgebied komen beschermde diersoorten voor, zoals heikikkers en rugstreeppadden. Tijdens de bouwwerkzaamheden zorgt een team van ecologen ervoor dat deze dieren beschermd worden.

Voorafgaand aan de bouw van elke nieuwe fase woningen schermen de ecologen een deel van het gebied af. In dat deel vangen ze de aanwezige kikkers en padden. Deze dieren zetten ze vervolgens uit in een deel met een natuurbestemming. Wie helpt de ecologen om deze kikkers en padden te vangen?

Hoe gaat het vangen van de kikkers en padden in zijn werk?

In het weiland graaft het team van ecologen een groot aantal emmers in, met daarin voedsel voor de kikkers en de padden. Twee keer per dag lopen ze door het weiland en controleren ze de emmers op gevangen dieren. Deze dieren nemen ze mee en zetten ze uit in het natuurgebied. Het team start met het vangen van de dieren op maandag 20 augustus. Ze gaan hiermee door tot het moment dat ze vijf dagen achter elkaar geen dieren in de emmers aantreffen.

Aanmelden

Wie het leuk lijkt om hierbij te helpen, kan zich aanmelden. Het vangen van de kikkers gebeurt zeven dagen per week onder begeleiding van een ecoloog. Er wordt gewerkt in groepjes van vier mensen (vanaf 14 jaar), waaronder de ecoloog. Vooraf wordt een instructie gegeven. Wie wil helpen, kan zich voor één of meerdere dagen aanmelden én ontvangt hiervoor een vergoeding.

Wil je je aanmelden om Weespersluis-kikkers te vangen? Dan kun je contact opnemen met de ecoloog van de GEM Bloemendalerpolder (Weespersluis) Peter van der Linden via vanderlinden@elsenlinde.nl.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Weespersluis? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

Voorletters *
Wat zijn de voorletters van uw naam?
Tussenvoegsel
Achternaam *
Vul uw achternaam in
E-mail *
Op welk e-mailadres kunnen we u bereiken?
Plaats
Wat is de plaatsnaam van uw adres?
Versturen