Ondernemen
Ondernemen
Ondernemen

Er is ruimte voor ondernemers in Weespersluis. De plannen liggen nog niet vast, we staan open voor leuke nieuwe ideeën. Wil je ook ondernemen in deze nieuwe wijk? Op deze pagina meer informatie over de mogelijkheden en de wijze van aanmelden.

Wijkwinkelcentrum

In Weespersluis komt een centrumgebied met ruimte voor verschillende voorzieningen. Naast een basisschool en een sporthal krijgt Weespersluis een wijkwinkelcentrum. Daar is plaats voor:

 • Een fullservice supermarkt (minimaal 1.800 m2 bvo)
 • Een drogist, een slijterij, verschillende versspeciaalzaken
 • Winkels in frequent benodigde niet-dagelijkse goederen
 • Dienstverleners en horeca  

De beschikbare vierkante meters voor het wijkwinkelcentrum zijn als volgt verdeeld:

 • 3.100 m2 bvo dagelijkse goederen
 • 350 m2 bvo niet-dagelijkse goederen
 • 300 m2 bvo horeca en dienstverleners


Daarnaast is er bij de te ontwikkelen sluis met kleinschalige jachthaven plaats voor maximaal 500 m2 horeca.

Bedrijf aan huis

In heel Weespersluis is het mogelijk om een bedrijf aan huis te hebben. Denk dan aan een nagelstudio, een praktijk voor fysiotherapie, noem maar op. Het ondernemen vanuit huis moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bedrijf moet ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Dat betekent dat maximaal 40% van het grondoppervlak van de begane grond van de woning (inclusief eventuele aan- en uitbouwen) gebruikt mag worden als ruimte voor je bedrijf.
 • Je bedrijf moet qua aard, milieubelasting en uitstraling passen in een woonomgeving.
 • Detailhandel en horeca zijn niet toegestaan als bedrijf aan huis.
 • Je mag geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk veroorzaken. Parkeren los je op je eigen erf op. Als dat niet kan,mag er ook in het openbaar gebied geparkeerd worden door je klanten, zolang het niet noodzakelijk wordt om extra voorzieningen (zoals extra parkeerplaatsen) te treffen vanwege jouw bedrijf.
 • Buiten de woning mogen geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, behalve in- en uitladen.
 • Je kunt je bedrijf alleen in een woning vestigen als je ook zelf in het betreffende huis woont.
 • Bed & breakfast is toegestaan (ook op de verdieping), zolang je daar geen zelfstandige woonruimte van maakt. Het uiterlijk van de woning mag niet worden veranderd en je mag maximaal vier gasten tegelijk in je bed & breakfast hebben.
 • Reclame aan de gevel mag, als het maar een bord van maximaal 0,5 m2 is.

Vestigen als ondernemer

Heb je plannen om je als ondernemer te vestigen in Weespersluis? Mail dan naar ondernemen@weespersluis.nl. Geef bij je aanmelding meteen antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe concreet zijn je plannen:
  • Ik heb een haalbare businesscase
  • Ik heb een uitgewerkt plan, maar ik kan de businesscase pas maken als ik weet wat de concrete mogelijkheden zijn
  • Ik weet nog niet zeker of ik mijn huidige bedrijf naar Weespersluis wil verhuizen, ik wil eerst weten wat er kan
  • Ik ben een startup en Weespersluis is een van de mogelijkheden
  • Ik heb nog geen uitgewerkt plan, maar ik wil graag per se naar Weespersluis
 • Wil je huren of kopen?
 • Voor met name de zorgaanbieders en kinderopvangaanbieders: Ben je bereid om je samen met anderen uit uw branche in een cluster te vestigen, bijvoorbeeld een gezondheidscentrum?
 • Gaat je voorkeur uit naar een bedrijf aan huis of wilt je in het voorzieningencentrum vestigen?
 • Wil je per se in Weespersluis vestigen of is het ook denkbaar dat je je vestigt in bestaand Weesp?
 • In welke branche wil je actief zijn in Weespersluis?
 • Hoeveel meter heb je nodig?
 • Ben je bereid om, als pionier, te starten op een tijdelijke locatie?