Ondernemen

Ondernemen

In Weespersluis komt ook ruimte om te ondernemen. Er komt een voorzieningencentrum en het wordt in beperkte mate mogelijk om een bedrijf aan huis te starten. 

Planning voorzieningencentrum

Voor het centrum wordt op dit moment een plan gemaakt, waarin we aandacht besteden aan gezondheidsvoorzieningen, een supermarkt en een bescheiden aantal ruimtes voor horeca en winkels. De bouw start volgens de huidige planning in 2022, een jaar later is het centrum klaar. We verwachten dat de eerste ondernemers zich er in 2023 vestigen.

Begeleiding ondernemers nog niet bekend

Op dit moment weten we nog niet hoe de geïnteresseerde ondernemers worden begeleid en door wie. Wij hebben al veel reacties ontvangen van geïnteresseerde ondernemers. Helaas is het nog te vroeg om in te gaan op verzoeken om een gesprek, omdat we op dit moment nog niet weten hoe het centrum wordt ontwikkeld en ingevuld.

Ondernemen aan huis

Naast het voorzieningencentrum zijn er in Weespersluis méér mogelijkheden voor ondernemers. Er is ruimte om een onderneming aan huis te starten. In dat geval moet wel worden voldaan aan een aantal eisen. Deze staan in het bestemmingsplan, maar we noemen ze nog even:

  • Het bedrijf moet ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Dat betekent dat maximaal 40% van het grondoppervlak van de begane grond van de woning (inclusief eventuele aan- en uitbouwen) gebruikt mag worden als ruimte voor je bedrijf.
  • Het bedrijf moet qua aard, milieubelasting en uitstraling passen in een woonomgeving.
  • Detailhandel en horeca zijn niet toegestaan als bedrijf aan huis.
  • De onderneming/activiteit mag geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk veroorzaken. Parkeren dient opgelost te worden op het eigen erf. Als dat niet kan, mag er ook in het openbaar gebied geparkeerd worden door klanten, zolang het niet noodzakelijk wordt om extra voorzieningen (zoals extra parkeerplaatsen) te treffen vanwege het bedrijf.
  • Buiten de woning mogen geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, behalve in- en uitladen.
  • Je kunt je bedrijf alleen in een woning vestigen als je ook zelf in het betreffende huis woont.
  • Bed & breakfast is toegestaan (ook op de verdieping), zolang je daar geen zelfstandige woonruimte van maakt. Het uiterlijk van de woning mag niet worden veranderd en je mag maximaal vier gasten tegelijk in de bed & breakfast ontvangen.
  • Reclame aan de gevel mag, maximaal een bord van 0,5 m2 is.

Advies voor thuisondernemers: schrijf je in als belangstellende voor een woning!

Wil je je bedrijf aan huis vestigen, dan is het zaak om je aan te melden als belangstellende voor een woning in Weespersluis. Dat is de eerste stap: het kopen van een woning. je kan je aanmelden als belangstellende via weespersluis.nl/inschrijven.

Bekijk het nieuwe aanbod op deze website.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Weespersluis en de start verkoop data van de verschillende deelgebieden? Meld je dan hieronder aan voor deze nieuwbrief.

Voorletters *
Wat zijn de voorletters van uw naam?
Tussenvoegsel
Achternaam *
Vul uw achternaam in
E-mail *
Op welk e-mailadres kunnen we u bereiken?
Plaats
Wat is de plaatsnaam van uw adres?
Versturen