Een woning aan het water graag!

Een woning aan het water graag!

Er is veel belangstelling voor Weespersluis en via onze vragenlijst is enthousiast gereageerd op het project en de enquête. Afgelopen december hadden zich al ruim 2.800 belangstellenden aangemeld voor een woning in Weespersluis (sinds 1 juni staat de teller al op bijna 5.000 belangstellenden). Ruim 40% van de belangstellenden heeft enige tijd geleden via de enquête laten weten hoe ze hier wil gaan wonen. Waardevolle informatie voor ons als ontwikkelaars. Wij bedanken alle respondenten dan ook voor hun deelname!

WIE EN WANNEER

De meeste belangstellenden komen uit Amsterdam maar ook een grote groep Weespers geeft aan binnen Weesp te willen verhuizen naar Weespersluis. Een groot aantal belangstellenden valt in de categorie “gezin tussen de 25 en 45 jaar” of “een stel  tussen de 25 en 35 jaar”.
De respondenten gaven in meerderheid aan binnen 2 à 3 jaar te willen verhuizen naar de locatie Weespersluis.

DE WONINGEN

Er is een duidelijke voorkeur voor gevelbeelden die ‘statig en gevarieerd’ zijn en waarbij de individuele woningen goed zijn te onderscheiden. Wonen aan het water wordt als meest aantrekkelijke optie gezien. Keuzevrijheid bij het indelen van de woning vinden de respondenten belangrijk, net als een ruime tuin en de sfeer en architectuur van de wijk. Uit de enquête blijkt ook veel belangstelling voor losse kavels.

PARKEREN

Ruim 96% van de belangstellenden rijdt 1 of meerdere auto’s. Opvallend is het relatief grote percentage van belangstellenden (ten opzichte van de landelijke statistieken) dat nu een elektrische auto rijdt of in de toekomst wil gaan rijden.

VOORZIENINGEN

De jonge respondenten geven de voorkeur aan de aanwezigheid van een openbare basisschool, brede school (met sportactiviteiten) en de aanwezigheid van kinderopvang/naschoolse opvang. De geïnteresseerden boven de 45 jaar tonen interesse in cursussen, opleidingen en  voorzieningen op korte afstand of in de wijk.

DEELNEMEN AAN ONZE PANELDISCUSSIES?

De ontwikkelaars van woonlandschap Weespersluis gaan op een avond in augustus en september enkele panels organiseren met belangstellenden. In een kleine groep worden o.l.v. een gespreksleider met een stedenbouwkundige en/of gebiedsmarketing achtergrond verschillende thema’s besproken. Intekenen kan via info@weespersluis.nl. Laat je contactgegevens achter en geef aan naar welk thema je voorkeur uit gaat:
1) De sfeer en architectuur van de toekomstige wijk
2) Voorzieningen in de wijk en directe omgeving voor jong en oud
3) Inwoners Amsterdam en/of ’t Gooi die overwegen te verhuizen naar Weesp/Weespersluis

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Weespersluis? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

Voorletters *
Wat zijn de voorletters van uw naam?
Tussenvoegsel
Achternaam *
Vul uw achternaam in
E-mail *
Op welk e-mailadres kunnen we u bereiken?
Plaats
Wat is de plaatsnaam van uw adres?
Versturen